Thành phố tôi yêu

Các bức ảnh trên được chụp vào buổi chiều tại trung tâm thành phố. Bộ ảnh nhằm khắc họa sự phát triển và năng động của thành phố Hồ Chí Minh qua các công trình kiến trúc xưa và nay.