Phố đi bộ

Tác phẩm được chụp vào buổi chiều trên phố đi bộ Nguyễn Huệ và nhằm cho người xem thấy được sự năng động của người dân thành phố Hồ Chí Minh.