Lưu niệm

Bức ảnh được chụp ở đường sách Nguyễn Văn Bình. Bức ảnh cho ta thấy một góc bán hàng lưu niệm sắc màu.