ảnh chụp cảnh, hoa ngày Tết.

Chụp ở thành phố, các chùa, trường học, ở Mỹ. Thời gian: tết, hè