Giờ tan tầm

Bức ảnh được chụp lại vào buổi chiều tại trung tâm thành phố khi mọi người bắt đầu quay về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi.