Cuộc sống là những bức tranh muôn màu

Ảnh được đặt tên là “Cuộc sống là những bức tranh muôn màu”, được chụp trên đường Trần Phú