Một phút thôi.

Chụp ở đâu: Ảnh được chụp ở Thảo Cẩm Viên– Chụp vào cuối tuần tháng 1 năm 2018. Nhân vật hoặc sự kiện: Các bạn đang làm bài thu hoạch học tập ngoại khóa bộ môn sinh học tại Thảo Cẩm Viên. Tập trung làm đi bạn Văn Toàn ơi