Giao tiếp.

Chụp ở đâu: Ảnh được chụp ở Thảo Cẩm Viên– Chụp vào cuối tuần tháng 1 năm 2018. Nhân vật hoặc sự kiện: Bạn Thế Đạt và bạn Phương Vy đang giao tiếp với người nước ngoài bằng tiếng anh và chụp hình lưu niệm. Học tập ngoại khóa bộ môn sinh học.