Tập trung

Chụp ở đâu: sân trường– Chụp vào tháng 01/2018. Nhân vật hoặc sự kiện: Cô trò lớp 8A1 đang tập trung đếm tiền trong lễ khui heo đất cấp trường. Ôi! tiền lẽ nhiều quá cô ơi.hi