Bạn tôi.

Chụp ở đâu: Bến Tre– Chụp vào tháng 6/1/2018. Nhân vật hoặc sự kiện: khoảnh khắc bạn Xuân Bảo và bạn Thái Bảo tạo dáng trước khi xuống mương bắt cá. Chuyến tham quan, học tập hướng nghiệp tại khu du lịch Phú An Khang - Bến Tre.