Thầy em.

Chụp ở đâu: Nhà thiếu nhi Thành phố – Chụp vào tháng 3/2/2018. Nhân vật hoặc sự kiện: Thầy đang tập trung trang trí cây mai để tham gia Ngày hội Phụ trách Đội toàn thành, đó là Thầy Tổng phụ trách Đội trường em.